.

Allmänna resevillkor

För resor/arrangemang med Limöbåten Rederi AB gäller nedanstående villkor. I övrigt följer vi tillämpliga delar av Allmänna villkor för paketresor framtagna av Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation.

Hyra av Fartyg
Debiteringen sker ifrån fartygets hemmakaj tillbaka till fartygets hemmakaj om ej annat angivits.

Slutlikvid
Slutlikvid skall erläggas senast 20 dagar efter arrangemangsdagen om andra villkor ej har överenskommits och i så fall angivits på fakturan.

Avbokning
En avbeställning skall alltid göras skriftligen, antingen via e-mail eller brevledes.
Vid en avbokning senare än 20 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 400 kronor, såvida icke större inköp har gjorts för beställt specialarrangemang, då uttas de faktiska kostnaderna.
Sker avbokningen senare än 10 dagar innan arrangemangsdagen, debiteras en avgift som motsvarar 1 timmes fartygshyra.
Sker avbokningen senare än 3 dagar innan arrangemangsdagen utgår en avgift som motsvarar 2 timmars fartygshyra samt 30% av restaurangbeställningen.
Sker avbokningen senare än 24 timmar innan arrangemanget, debiteras 100 % av fartygshyra samt 100 % av restaurangbeställningen.

Avbokningar till Räk- och Taco kryssningar skall ske minst 24 timmar innan kryssningen tar sin början, sker avbokningen efter detta utgår en avgift på 200:-/per bokad person som ej infinner sig till avgång. Avbokning tas endast emot till - captain@limotrafiken.com - ej via telefon.

Skadegörelse
I händelse av skadegörelse eller liknande vid arrangemanget/uthyrningen är beställaren ansvarig till de fulla kostnaderna. Detta gäller även om ingen gärningsman kan utpekas.

Allmänt
Limöbåten Rederi AB förbehåller sig rätten att tillhandahålla annat fartyg än det överenskommna, även att vid otjänligt väder ändra på turupplägget och/eller inställa arrangemanget med tanke på passagerares och fartygets säkerhet. Kapten/Rederiet kan avhysa eller återvända med passagerare som kan anses utgöra en fara för övriga passagerare och/eller fartyg och dess besättning.
Ingen ersättning eller återbetalning kan krävas vid påtvingade åtgärder enligt dessa regler.
Vid ”Force Majure” sker ingen återbetalning och inga krav kan ställas gentemot fartygets kapten, chartrare eller ägare.

Krav/klagan på faktura skall tillställas Rederiet senast 12 dagar efter att kunden erhållit fakturan.

Återbetalning av charterhyra, och endast charterhyra, kan ske om tidsavbrott under chartern, där mer än halva chartertiden går till spillo pga. haveri, maskinfel eller andra mekaniska orsaker som kan härledas till bristande underhåll el dyl. och som icke kan anses vara ”Force Majure”.

Samtliga priser är angivna exkl.moms där ej annat angivits.
Dröjmålsränta debiteras efter fakturans förfallodag.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK